SSS

SORU : Yapı denetim hizmet bedeli , hangi tutar üzerinden hesaplanacak? 

YANIT: Yapı denetim hizmet bedeli ,denetlenen yapının toplam alanının (m 2 ) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca mühendislik – mimarlık hizmetlerinde kullanılan ve her yıl yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyeti (TL/ m 2 ) ile çarpımından elde edilen yapı yaklaşık maliyetinin, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinde belirtilen , hizmet oranı ile çarpımı sonucunda bulunacak değerdir. 

Aşağıda bu hesaplama ile ilgili bir örnek verilmiştir. 

1000 m2 alanlı bir inşaatın yapı denetim bedelinin hesaplanması 

Öncelikle yapının hangi sınıfa dahil olduğu ve m 2 Birim Maliyeti Tablo 1'den (T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2001 yapı Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ) belirlenir. Sonra aşağıdaki formülden Yapı Yaklaşık Maliyeti hesaplanır. Yapımız 5 katlı, kaloriferli ve asansörlü bir konut yapısı olursa; bu yapı tabloda 3.Sınıf B Grubu yapılar bölümünde bulunmaktadır. Hesaplama şöyle yapılır: 

Yapı Yaklaşık Maliyeti = (Yapı Toplam Alanı) * (m 2 Birim Maliyeti) 

Yapı Yaklaşık Maliyeti = 1000 m 2 * 140.000.000.-TL/m 2 

Yapı Yaklaşık Maliyeti = 140.000.000.000.-TL+KDV 

Yapı Yaklaşık Maliyeti hesaplandıktan sonra bulunan değer Tablo 2'den (T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli) yapının toplam alanına karşı gelen dilimdeki yüzdesiyle çarpılarak Yapı Denetim Hizmet Bedeli bulunur. 

Yapı Denetim Hizmet Bedeli = Yapı Yaklaşık Maliyeti * Hizmet Bedeli Oranı 

Yapı Denetim Hizmet Bedeli = 140.000.000.000.- TL * 7.6/100 

Yapı Denetim Hizmet Bedeli = 10.640.000.000.-TL+KDV 

SORU : Yapı denetim kuruluşu ile sözleşme yapan yapı sahibi ilk taksidini yatırıp , diğer taksitlerini yatırmadığı takdirde ücretin tahsili için ne gibi işlemler yapılacak bu işlemler yapılırken inşaat mühürlenecek mi? 

YANIT: Yapı sahibi , yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtildiği şekilde taksitleri, her bölümün başlangıcında gösterilen banka hesabına yatırmak zorundadır.Aksi halde müteakip bölümün inşaatına ilgili idarece izin verilmeyecektir. 

SORU: Kat ilavesi ruhsatlarının K.H.K. nın kapsamı içerisinde kalıyor mu? 

YANIT: Kat ilavesi şayet evvelce verilen ruhsata göre , ruhsat yenilenerek yapılacaksa ilk ruhsat aldığı tarihte uygulanan mevzuata tabi olacaktır. 

SORU: K.H.K. nın 20 nci maddesinde sözü edilen , tazminat dışında kalan yapı hasarı konusununda bilgi verebilir misiniz? 

YANIT: K.H.K. nın 20 nci maddesinde sözü edilen , tazminat dışında kalan yapı hasarlarını, beklenen depremlerde , yani proje yapımı için deprem bölgesi itibariyle öngörülen verilerin kullanılmasına rağmen meydana gelen taşıyıcı sistem dışındaki hafif hasar ve önemsiz çatlaklar ile beklenenin üzerinde meydana gelen depremlerdeki (yıkık ve ağır hasar dışındaki) hal olarak ifade edebiliriz. 

SORU: Yapı denetim sisteminin , yapı maliyeti üzerine getireceği artış ne olacak ? 

YANIT: Yapı denetim sisteminin , yapı maliyeti üzerine getireceği artış , yapı toplam alanlarına bağlı olmak üzere %4 ile %8 arasında olacak , yapı iki(2) yılda bitirilmezse bu miktarlar beş yıla kadar ,her yıl %10 artırılıcaktır. 

Ayrıca, ilk aşamada daha aza mal edip , ilk depremde can ve mal kaybına uğramak yerine; ilk aşamada bir kez küçük bir ek maliyet ödeyerek , can ve mal kaybını önlemek veya uğranılabilecek maddi kayıpları geri almak şüphesiz hem daha akılcı ve hem daha ekonomik yaklaşım olacaktır. 

SORU: K.H.K. ya göre ruhsat başvurusu nasıl yapılacaktır? 

YANIT: K.H.K. 13 üncü maddesi ile uygulama yönetmeliğinin 12 nci maddesinde açıklandığı üzere, yapı sahibi, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri gereği idareye vermesi gereken belgelere ek olarak; 

- Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında, 

- Yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında, 

- Yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında yapılan sözleşmeleri; 

- Yapı denetim kuruluşuna ait izin belgesini, 

- Yapı sahibinin yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksidini ilgili idarece gösterilen banka hesabına yatırdığına dair makbuzu 

idareye verecektir. 

Burada cevabı olmayan sorularınız için (0212) 212 95 03 – 212 95 14 – 216 08 35 nolu telefonlardan yada (0212) 213 13 69 nolu faxtan veya bilgi@aks.gen.tr e-mail adresimizden yardım alabilirsiniz.