YAPI DENETİM VE AKS

      4708 sayılı yapı denetim kanunu imar şartlarına uygun, çevre ve diğer şartların etkilerinin getirdiği olumsuzluklara karşı güvenli yapıların oluşturulması amacıyla yürürlüğe koyulmuştur. Bu kanun çerçevesinde yapıların oluşturulmasında oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi için kurulan yapı denetim firmalarının bu önemli görevi en iyi şekilde icra edebilmesi gerekmektedir.      Firmamız Aks Denetim Ltd. Şti. kuruluşundan itibaren üstlenmiş olduğu bu önemli görevin bilinciyle yapı denetim hizmetlerinde önce güvenli yapılara ulaşabilmenin gereğini hedeflemektedir.       En doğru, ilkeli denetim ve hizmet anlayışı projelerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesiyle başlamakta ve imalat aşamasında da mevcut durumun zamanında ve eksiksiz kontrolleri ile devam etmektedir.