KANUNLAR

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

580 Sayılı Belediye Kanunu

94 Sayılı İmar Kanunu

458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun

Sayılı Kıyı Kanunu

57 Sayılı Türk Ceza Kanunu

57 Sayılı Belediye Kanunu

50 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

5 Sayılı TMMOB Kanunu

70 sayılı Tebligat Kanunu

587 Sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun

80 Sayılı bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

505 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

87 Sayılı Çevre Kanunu