YÖNETMELİKLER

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği (Eski)

00 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği

Plansız Alanlar Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki ve Görevleri

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği