YÖNETMELİK EKİ FORMLAR

EK-Laboratuvar İzni Onay Talimatı

EK-Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi

EK-FORM-8 Yapı Denetleme Defteri Örneği

EK-FORM-9 İş Bitirme Tutanağı Örneği

EK-FORM-0 Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi Örneği

EK-FORM-   Kuruluş Ortağı Mimar ve Mühendislere Ait Taahhütname Örneği

EK-4FORM- Denetçi Mimar ve denetçi Mühendislere Ait Taahhütname Örneği

EK-5FORM- Yapı Denetim İzin Belgesi Örneği

EK-FORM-4 Laboratuvar İzin Belgesi Örneği

EK-7FORM-5 Denetçi Belgesi Örneği

EK-8FORM- Oda Kayıt Belgesi Örneği

EK-9FORM-7 Kontrol, Yardımcı Kontrol, Elemanlarına Ait Taahhütname Örneği

EK-0FORM-8 Seviye Tespit Tutanağı Örneği (Denetim Elemanları Değişikliğinde)

EK-FORM-9 Şube İzin Belgesi Örneği

EK-FORM-0 Seviye Tespit Tutanağı Örneği (Fesih, Geçici Faaliyet Durdurma veya İzin Belgesi İptali Sonrasında)

EK-FORM- Yıl Sonu Seviye Tespit Tutanağı Örneği

EK-5FORM- Hakediş Raporuna Ait Personel Bildirgesi Örneği

EK-FORM-4 (Gizli) Yapı Denetim Kuruluşu Sicil Raporu Örneği

EK-7FORM-5 (Gizli) Denetçi ve Kontrol Elemanı Mimar ve Mühendis Sicil Raporu