HİZMETLER

PROJE DENETİM HİZMETLERİ


Mimari Proje İncelemesi 
Mimari projelerin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü uzman proje 
ve uygulama denetçisi mimarlarımız tarafından yapılmaktadır.

Statik Proje İncelemesi 
Statik Projelerin yasa, yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrolleri 
jeoteknik etüt raporları da göz önüne alınarak uzman inşaat mühendisi proje 
denetçilerimiz tarafından yapılmaktadır.

Makine Tesisat Projelerinin İncelenmesi 
Makine tesisat projelerinin yasa yönetmelik ve standartlara uygunluğunun 
kontrolleri uzman Makine Mühendisi Proje ve yapı denetçilerimiz tarafından 
yapılmaktadır.

Elektrik Tesisat Projelerinin İncelenmesi 
Elektrik tesisat projelerinin yasa yönetmelik ve standartlara uygunluğunun 
kontrolleri uzman Elektrik Mühendisi Proje ve yapı denetçilerimiz tarafından 
yapılmaktadır.


İMALAT KONTROL HİZMETLERİ


İnşaat yapılacak yerin zemin etüdünün incelenmesi;
Hafriyat kotlarının ve bina aplikasyon işleminin kontrolü;
Hafriyat sonrasında zemin, drenaj ve varsa çevre yapılardan ve çevre yapılara 
gelebilecek tehlike kontrolü;
Varsa istinat duvarlarının projeye uygunluğunun kontrolü
Şantiyeye giren malzemelerin test ve laboratuar deneylerinin yapılarak 
standartlara uygun olup olmadığının tespiti;(Çelik çubuk çekme deneyi , beton 
numunesi basınç dayanımı ölçümü , slump(çökme) deneyleri yapılması)
Taşıyıcı sistem imalatında kalıp ve demir donatı imalatının projeye 
uygunluğunun kontrolleri 
Duvar imalatında kullanılacak tüm malzemelerin standartlara uygunluğunun 
kontrolü
Duvar imalatlarının mimariye uygunluğunun kontrolü
Isı Yalıtım ve sıhhi tesisat ile ilgili kontrollerin yapılması
Elektrik tesisatı ile ilgili kontrollerin yapılması
Dış cephe ile ilgili imalatların kontrolü

İmalat ile ilgili kontroller yapının inşası aşamasında zamanında,yönetmelik ve 
kanunlara uygunluk çerçevesinde incelenecektir.